Уеб дизайн Изработка - интернет магазини


Какво е CMS ?

За какво се използва CMS системата, трябва ли да има сайта ми CMS ?


  

CMS - Central Management System или Централна система за управление.

Системата за управление на съдържанието представлява уеб базирано приложение, което дава възможност на лице с нетехнически познания да добавя, премахва, редактира динамично съдържанието на уеб сайта. Като самия интерфейс е направен удобен и лесен за употреба и е достъпен постедством стандартен уеб браузер.